PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘GORBACHOV CỦA VIỆT NAM’

-Hỏi đáp về GORBACHOV CỦA VIỆT NAM

Posted by phamtayson trên 03/01/2016


Đào Hiếu

Mijail-Gorbachov1

HỎI: Năm 1986 tình hình chính trị ở Liên Xô rối ren, xã hội nghèo đói, bất công, tham nhũng tràn lan, cũng giống như tình hình Việt Nam hiện nay, đúng không?
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »