PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Điền tu Tứ’

-Cựu chính trị viên không quân thuộc phe Giang Trạch Dân vừa bị thanh trừng

Posted by phamtayson trên 27/07/2016


Đaikynguyen

Tác giả: Frank Fang & Larry Ong, Epoch Times | Dịch giả: Trà Văn Kính

27-7-2016

Đặng Phác Phương (trái) - con trai của Đặng Tiểu Bình - nói chuyện với tướng Điền Tu Tứ tại Đại lễ đường Nhân dân, ngày 8 tháng 11 năm 2012. (Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)

Đặng Phác Phương (trái) – con trai của Đặng Tiểu Bình – nói chuyện với tướng Điền Tu Tứ tại Đại lễ đường Nhân dân, ngày 8 tháng 11 năm 2012. (Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)

Điền Tu Tứ (Tian Xiusi), nguyên ủy viên chính trị của lực lượng không quân thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn biết cách tạo ra những mối quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật chóp bu của ĐCSTQ nhằm giúp cho đường công danh của mình ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của ông ta là: đa số những nhân vật chóp bu này đều phạm tội.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »