PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Đe dọa đánh bom bẩn’

-Phần tử cực đoan người Việt đe dọa đánh ´´bom bẩn´´ vào Hội thảo tại Đức

Posted by phamtayson trên 15/01/2018


Thoibao.de

14-1-2018

Lực lượng cảnh sát Berlin được báo động điều 2 xe bảo vệ vòng ngoài, nhiều thanh tra viên hình sự được cử đến bảo vệ bên trong hội thảo.

Phần tử cực đoan người Việt đe dọa đánh ´´bom bẩn´´ vào Hội thảo tại Đức

Phần tử cực đoan người Việt đe dọa đánh bom bẩn Hội thảo tự do báo chí tại Đức

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »