PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘ĐCSVN / Ngoại giao’

-Ngoại giao Việt nam trong cái bóng của đảng

Posted by phamtayson trên 24/12/2014


Kính Hòa, phóng viên RFA

2014-12-23

Bộ tứ bộ chính trị VN từ phải sang: Chủ tịch Trương tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

Bộ tứ bộ chính trị VN từ phải sang: Chủ tịch Trương tấn Sang, TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.  -AFP

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của Giáo sư Vũ Tường thuộc khoa chính trị Đại học Oregon, Hoa Kỳ, về sự ảnh hưởng của đảng cộng sản lên nền ngoại giao của Việt nam nhân sự kiện này. Cuộc phỏng vấn do Kính Hòa thực hiện.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »