PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘ĐB Nguyễn thị Xuân’

-“Nhọ” hóa Hiến pháp

Posted by phamtayson trên 03/06/2017


Thiên hạ luận – VOA

3-6-2017

Trân Văn

https://gdb.voanews.com/94F86236-8496-4AC7-BA20-706F18D42695_w1023_r1_s.jpg

Các đại biểu tham dự một phiên họp Quốc hội. (Ảnh tư liệu) -AP

Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Mọi người bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” nhưng đó là… hiến định (Điều 16, Hiến pháp 2013). Thực tế thì còn… lâu!

***

Vừa có hai chuyện mà người trong cuộc công khai nhổ toẹt vào Điều 16 Hiến pháp 2013.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »