PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Đảng Lao động VN’

-Về hướng đi xây dựng đảng chính trị trong tiến trình dân chủ hóa

Posted by phamtayson trên 05/09/2017


Baotiengdan

Trung Nguyễn

5-9-2017

Ông Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ở Hà Nội. Ảnh tư liệu từ cổng thông tin điện tử Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/8, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lại kêu gọi phải đẩy lùi cái gọi là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Ngay sau đó, trong ngày quốc khánh 2/9, một đảng viên cộng sản kỳ cựu và cũng là một trí thức, Giáo sư (GS) Tương Lai, đã ra tuyên bố rời bỏ đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục trung thành với đảng Lao Động của Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »