PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Dân vái lạy quan chức cọng sản’

-Dân vái lạy, cầu xin cán bộ đừng cướp đất tại Hạ Long- Quảng Ninh ngày 19- 4

Posted by phamtayson trên 21/04/2017


Hoàng Sa Club

21-4-2017

… Viết tiếp câu chuyện buồn trên đất nước tôi
Dân vái lạy, cầu xin cán bộ đừng cướp đất tại Hạ Long- Quảng Ninh ngày 19- 4
Giá đền bù là 7 triệu nhưng qua tay cán bộ và các ban ngành, đoàn thể thì đến tay dân chỉ còn 37 ngàn/ 1m2
Nếu ai đó có trái tim và còn tình đồng bào thì hãy chia sẻ giúp những người dân nghèo nơi đây!

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | 1 Comment »