PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Dân bất an’

-TỪ VỰNG TRONG NĂM

Posted by phamtayson trên 20/12/2017


Mạnh Kim FB

20-12-2017

Dictionary.com đã chọn từ vựng trong năm (Word of the Year) cho năm 2017 là “complicit” (đồng lõa). Từ vựng trong năm của Merriam-Webster là “feminism”, nhằm nhấn mạnh sự lên tiếng của phụ nữ khi tố cáo các vụ quấy rối tình dục. Từ vựng trong năm của Oxford Dictionaries là “youthquake”, ám chỉ những ảnh hưởng mang lại thay đổi trong văn hóa, chính trị và xã hội từ hành động và sự biểu đạt của giới trẻ.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Do ai khiến dân bất an ?

Posted by phamtayson trên 10/06/2017


Lê văn Sơn FB

9-6-2017

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18920684_475608856120642_7504977080807997659_n.jpg?oh=aa3dd1466d2e34898286b9837d238ddd&oe=59A08F6F

Sáng 09.6.2017, trong thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong đã nêu ra 6 nội dung cần quan tâm trong đó có những việc mà ông gọi là “nỗi bất an của người Việt Nam”. Một tiếng nói lẻ loi tại nghị trường nói đúng thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay. Điều đó rất đáng hoan nghênh trong tư duy của những người suy nghĩ về đất nước.

Ảnh: Đặng Thuần Phong Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội phát biểu trong phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 09.6
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »