PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Cường quốc công nghiệp’

-TS Lê Xuân Nghĩa: “Nên từ bỏ giấc mơ trở thành một cường quốc công nghiệp”

Posted by phamtayson trên 29/03/2017


CafeF

28-3-2017

TS Lê Xuân Nghĩa: "Nên từ bỏ giấc mơ trở thành một cường quốc công nghiệp”

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Việt Nam nên từ bỏ giấc mơ trở thành cường quốc công nghiệp và chuyển sang phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch. Nhưng trở về nông nghiệp, nông dân nên thay đổi suy nghĩ găm giữ đất đai với nhiều thửa ruộng phân tán.

Cường quốc công nghiệp còn xa vời

Trước sức ép cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nền kinh tế Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia – TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng người dân nên bỏ giấc mơ Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp. Thay vào đó, ông Nghĩa nghĩ tới việc đất nước trở thành cường quốc nông nghiệp và du lịch.

“Tôi không mấy trông cậy vào việc Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc công nghiệp. Chuyện đó có vẻ xa vời lắm. Nhưng rất có thể Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về nông phẩm, nông phẩm chế biến và du lịch” – TS Lê Xuân Nghĩa nói.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »