Ninh trạc tuổi các sinh viên của tôi mới tốt nghiệp đầu hè vừa rồi, và giờ chắc cũng đang đôn đáo nháo nhác chạy xin việc. Một vài ý kiến trên báo như một lời phán xét chính thống cho rằng đó là một hành động “nhục nhã”!
Đọc tiếp »