Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc trong lần hạ đặt trái phép vào tháng 5.2014 /// Độc Lập

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc trong lần hạ đặt trái phép vào tháng 5.2014 ĐỘC LẬP
Giàn khoan Hải Dương-981 đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định

Đọc tiếp »