PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Chế độ dân chủ’

-Chế độ dân chủ chết như thế nào*

Posted by phamtayson trên 24/01/2018


Vietstudies -23-1-2018

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt: This is how democracies die

Guardian, 21-1-2018

Người dịch: Huỳnh Hoa

Chế độ độc tài trần trụi – dưới hình thức chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản hoặc chế độ quân quản – đã biến mất gần như khắp thế giới. Những vụ đảo chính quân sự hoặc cướp chính quyền bằng bạo lực ít khi xảy ra. Đa số các quốc gia đều tổ chức tuyển cử định kỳ. Các nền dân chủ chết nhưng theo những cách thức khác.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »