PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Cảng Qui nhơn’

-Ai đã “đánh cắp” cảng Quy Nhơn?

Posted by phamtayson trên 26/01/2018


NLĐ

22-1-2018

https://i1.wp.com/nld.vcmedia.vn/2017/4-chot-4-1490624088808.jpg

Làm sao lấy lại được cảng Quy Nhơn sau khi được cổ phần hóa chớp nhoáng, bán cho tư nhân giá rẻ mạt – là câu hỏi đau đáu của người dân.

Tiến hành cổ phần hóa và thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn đã diễn ra nhanh đến bất thường. Kết quả cuối cùng là toàn bộ tài sản của cảng biển chiến lược ở miền Trung rơi vào tay một doanh nghiệp với giá chỉ vài trăm tỉ đồng.

Việc cổ phần hóa diễn ra rất bất thường, đến nỗi người dân Quy Nhơn – Bình Định cho rằng cảng Quy Nhơn đã bị “đánh cắp” bởi một nhóm lợi ích mà nhiều người ở thành phố biển này biết rất rõ họ là những ai.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »