PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Cải tổ’

-Nếu không cải tổ, nhiều ngành sẽ đi theo vết xe đổ của nông nghiệp

Posted by phamtayson trên 31/01/2016


Nhàn Đàm

vet xe do cua nong nghiep

 Câu chuyện của ngành nông nghiệp trên thực tế đang là câu chuyện chung cho khá nhiều lĩnh vực chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay: vẫn tập trung thâm dụng lao động quy mô lớn nhưng thô sơ, dẫn đến năng suất lao động và giá trị gia tăng rất thấp. 

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »