PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Cách mạng lập quyền dân’

-VNTB- Cách mạng lập quyền dân: Hai tiếng ‘Cách mạng’ (phần 1và 2)

Posted by phamtayson trên 31/08/2016


VNTB

30-82016

Bùi minh Quốc

(VNTB) –  Tôi tin rằng nếu làm tốt công tác binh vận, lực lượng đi đàn áp sẽ chỉ đàn áp chiếu lệ, bởi phần lớn binh lính sĩ quan đều là con em nhân dân đang quằn quại trong lầm than và phẫn uất.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh lập quyền dân

Hai tiếng cách mạng ở đây không liên quan gì đến bạo lực, vũ trang lật đổ, mà chỉ nhằm xác định rõ tính chất và mục tiêu đấu tranh tạo nên một chuyển biến chính trị xã hội sâu sắc triệt để từ chế độ độc tài toàn trị hiện hành sang chế độ dân chủ – thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân – bằng phương cách ôn hoà, như Cách mạng Xanh.

Đây là cuộc cách mạng hoà bình, công khai, hợp hiến, hợp pháp. Tất nhiên giới cầm quyền độc tài luôn tìm mọi cách, trắng trợn và tinh vi, đàn áp cuộc cách mạng này, nhưng càng đàn áp, họ tất yếu phải vi phạm hiến pháp, luật pháp do chính họ nặn ra. Và như thế họ tất yếu ngày càng lún sâu vào con đường tự sát về chính trị và văn hoá.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »