PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘CA-Dân phòng’

-Bình Dương: Công an, dân phòng mang danh ‘lập lại trật tự’ để gây rối dân?

Posted by phamtayson trên 28/07/2014


Motthegioi

Công an, dân phòng mang danh 'lập lại trật tự' để gây rối dân?

Không hiểu vì động cơ gì mà hàng loạt dân phòng, công an, cán bộ phường, huyện mang danh nghĩa “đi lập lại trật tự lòng lề đường” đã xông vào chợ uy hiếp bà con tiểu thương, đạp phá sạp hàng, thậm chí đuổi ra người dân khỏi chợ không cho mua bán gì… 
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »