PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Bị trì hoãn’

-TẠI SAO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ NĂM 1999 BỊ TRÌ HOÃN.

Posted by phamtayson trên 22/10/2017


Nguyễn công Khế FB

22-10-2017

Đây là một đề tài khá nhạy cảm . Tôi muốn viết lại trung thực những gì tôi chứng kiến . Vì sợ mai sau mọi việc sẽ “tam sao thất bổn”

Tôi viết status này trong lúc những nhân vật tôi đề cập
vẩn còn sống , trừ chú Sáu Dân . Tôi mong mỏi nhưng cmt viết lên trang này nên lịch sự và thật sự tôn trọng lẩn nhau vì sự thật lịch sử. Đừng để tôi phải xoá là điều tôi chẳng hề mong muốn.

TẠI SAO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ NĂM 1999 BỊ TRÌ HOÃN.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »