PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Bạo loạn ở Bắc ninh’

-Toàn cảnh vụ bạo loạn tại nhà máy Sam Sung Bắc Ninh gây sốt mạng xã hội 28/02| 박닌의 공장에서 폭동

Posted by phamtayson trên 04/03/2017


Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »