PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Bành đức Hoài’

-Bành Đức Hoài: Nguyên soái Trung Quốc đấu khẩu với Mao Trạch Đông

Posted by phamtayson trên 12/10/2016


Soha

Thủy Thu | 12/10/2016 20:01

Bành Đức Hoài: Nguyên soái Trung Quốc đấu khẩu với Mao Trạch Đông

Xử lý ảnh: Mạnh Quân

Thẳng thắn nêu quan điểm về chính sách của Mao Trạch Đông, nguyên soái Trung Quốc Bành Đức Hoài đã bị quay lưng, đấu tố và chấp nhận cái chết “thay họ đổi tên” ai oán vào cuối đời.

Bức tâm thư gây tội

Tháng 11/1956, trong một lần đi khảo sát cơ sở, phát hiện tờ tuyên truyền dán trên tường ghi: “Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Mao Trạch Đông…“, Nguyên soái Bành Đức Hoài liền nói: “Câu này có vấn đề, quân đội bây giờ là của quốc gia, không thể chỉ nói là dưới sự lãnh đạo của một ai đó được… Chủ tịch Mao qua đời thì ai lãnh đạo?“.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »