PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Bản tin số1’

-Bản Tin Biển Đông Số 1.(Tuần từ 14 – 20/10/2019)

Posted by phamtayson trên 23/10/2019


DAĐKS Biển Đông

October 23, 2019

Tổng hợp và biên dịch: Trần Thị Kim Nguyên

Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News và Trần Thị Kim Nguyên

From Bill Hayton
Ảnh: Vị trí của sơ đồ đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 (HD-8) từ ngày 27/9 – 17/10/2019 so với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trên Twitter, Bill Hayton bình luận: “After the 2016 arbitration it looked as if the PRC might be moving away from claiming maritime rights based on the U-shaped line. However the pattern of the current ‘punitive surveys’ off Vietnam seems to be strong evidence that it is still clinging to that position.” Điều này cũng phù hợp với quan sát của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông khi so sánh các điểm toạ độ của HD-8 vào gần bờ biển Việt Nam trong đợt 4 luôn sát mép yêu sách đường lưỡi bò. (Nguồn bản đồ sơ đồ đường đi của HD-8: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Nguồn bản đồ ghép: Bill Hayton.)

Trong bản tin tuần số 1 (từ 14 – 20/10/2019) có những nội dung chính sau: Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »