PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Ban kinh tế trung ương’

-Ban Kinh tế có tham mưu được chính sách tốt?

Posted by phamtayson trên 06/03/2017


PTS. TS. Phạm Quý Thọ

4-3-2017

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc Ngân hàng Việt Nam hiện đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản.HOANG DINH NAM/AFP

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương (KTTW). Ông cho rằng Ban Kinh tế đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao và hiện đang chủ trì, chuẩn bị 7 đề án quan trọng về việc tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »