PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘ASEAN – Mỹ – Trung cộng’

-Asean, Hoa Kỳ và Trung Quốc

Posted by phamtayson trên 15/02/2016


Lê Phan – Nguoiviet

Khi Tổng Thống Barack Obama tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các lãnh tụ của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean) ở California từ thứ hai tới đây, một mục tiêu căn bản là một quốc gia không hiện diện trong cuộc họp, đó là Trung Cộng.

Kể từ khi chính phủ Obama bắt đầu “chuyển hướng sang Á Châu vào năm 2011, Hoa Kỳ đã trực tiếp cạnh tranh với Trung Cộng cho quyền lực kinh tế ở Đông Nam Á, và ảnh hưởng chính trị cũng như các dàn xếp an ninh thường đi theo.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »