Hệ thống laser ATHENA đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái tại một căn cứ quân sự ở Oklahoma, chứng tỏ rằng có thể được sử dụng hiệu quả trong chiến đấu thực sự. Đặc biệt, có thể dùng để bảo vệ căn cứ (đặc biệt đúng với các căn cứ không quân với các thiết bị nhiều triệu đô la) khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

ATHENA là một hệ thống vũ khí laser 30 kilowatt sử dụng công nghệ ALADIN ( Accelerated Laser Demonstration Initiative).

Trong đó, 3 tia laser 10 kilowatt đã được kết hợp thành một chùm 30 kilowatt. Nếu cần thiết, sức mạnh của phức tạp có thể giảm bớt.

Mỹ đang cho thấy sự tiến bộ to lớn trong việc tạo ra các hệ thống laser chiến đấu. Đặc biệt, vào năm 2019, người Mỹ đã dùng tia laser bắn hạ tên lửa trên không trung.

Các thử nghiệm được thực hiện như một phần của ý tưởng lá chắn SHiELD.

Vũ Trung Hương