PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Archive for Tháng Mười 20th, 2019

-CNOOC: US firms may join oil exploration bids

Posted by phamtayson trên 20/10/2019


By Lu Na
 China.org.cn, July 18, 2012

Wang Yilin, the chairman of CNOOC, said on July 17 said that some American companies have expressed a willingness to participate in the co- development of nine blocks of oil and gas fields in the South China Sea.

The location of the 9 blocks of oil and gas fields

Wang also confirmed that China could complete all deepwater exploration and development independently.

Vietnam Oil and Gas Corporation, the largest state-owned energy company in Vietnam, protested against the development, saying on June 26 that China should cease all exploration of the area, arguing that it belongs to Vietnam. Vietnam has also urged foreign enterprises not to participate in CNOOC’s 9 -block co-development plan.

According to a July report which appeared in the China Economic Herald , only companies from the Philippines, Malaysia and Thailand had expressed any interest in the project, with even less interest coming from international oil tycoons, who cited concerns over the South China Sea oil reserves and returns on investments.

However, a researcher from the Energy Research Institute of the National Development and Reform Commission (NDRC) said that the issue of disputed sovereignty was the main reason for current apathy over development. “If China’s grip becomes stronger on the South China Sea’s sovereignty, we will see more oil companies participating [in development],” the researcher said.

Vietnam has decided to extend the contract with Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) for exploration of oil block 128 on July 15. However, India indicated to the Vietnamese authorities its plans to terminate operations in block 128 as it could not begin timely oil explorations due to the hard sea bed. The block is one of CNOOC’s nine blocks.

In 2006, Vietnam relinquished control to India of disputed blocks 127 and 128, with India relinquishing block 128. In April this year, India gave up its exploration of block 128. Commenting on the trends, the researcher said: ” ONGC’s technology wasn’t up to standard. Exxon Mobil Corporation’s marine prospecting and exploration technology is very advanced, so there it is possible that CNOOC will cooperate with American companies.”

Nguồn : http://www.china.org.cn/business/2012-/18/content_25942312.htm?fbclid=IwAR3fZeLLTKncmkK2X8eWKLwBjBllvWnRphUODltgd1vTXct6ilnAzuX3nUs

________________________________

CNOOC: Các công ty Mỹ có thể tham gia đấu thầu thăm dò dầu khí

Wang Yilin, chủ tịch của CNOOC, cho biết vào ngày 17 tháng 7 nói rằng một số công ty Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng tham gia vào việc hợp tác phát triển chín lô dầu khí ở Biển Đông.

Wang cũng xác nhận rằng Trung cộng có thể hoàn thành tất cả các hoạt động thăm dò và phát triển nước sâu một cách độc lập.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty năng lượng nhà nước lớn nhất Việt Nam, đã phản đối sự phát triển, cho biết vào ngày 26 tháng 6 rằng Trung cộng nên ngừng mọi hoạt động thăm dò khu vực, cho rằng nó thuộc về Việt Nam. Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài không tham gia vào kế hoạch hợp tác phát triển 9 -block của CNOOC.

Theo một báo cáo tháng 7 xuất hiện trên tờ China econom Herald, chỉ có các công ty từ Philippines, Malaysia và Thái Lan bày tỏ sự quan tâm đến dự án, với sự quan tâm thậm chí ít hơn từ các ông trùm dầu mỏ quốc tế, những người nêu ra mối quan ngại về trữ lượng dầu ở Biển Đông và lợi nhuận đầu tư.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu năng lượng thuộc Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) cho rằng vấn đề chủ quyền tranh chấp là nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ hiện tại đối với sự phát triển. “Nếu sự kìm kẹp của Trung cộng trở nên mạnh mẽ hơn đối với chủ quyền của Biển Đông, chúng ta sẽ thấy nhiều công ty dầu khí tham gia [phát triển],” nhà nghiên cứu nói.

Việt Nam đã quyết định gia hạn hợp đồng với Tập đoàn Dầu khí tự nhiên (ONGC) để thăm dò lô dầu 128 vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ ra cho chính quyền Việt Nam kế hoạch chấm dứt hoạt động tại lô 128 vì không thể bắt đầu thăm dò dầu kịp thời do đáy biển cứng. Lô này là một trong chín lô của CNOOC.

Năm 2006, Việt Nam từ bỏ quyền kiểm soát đối với Ấn Độ đối với các lô tranh chấp 127 và 128, với Ấn Độ từ bỏ lô 128. Vào tháng 4 năm nay, Ấn Độ đã từ bỏ việc thăm dò lô 128. Nhận xét về các xu hướng, nhà nghiên cứu cho biết: “Công nghệ của ONGC là đạt tiêu chuẩn. Công nghệ thăm dò và thăm dò hàng hải của Exxon Mobil Corporation rất tiên tiến, do đó, có thể CNOOC sẽ hợp tác với các công ty Mỹ. “

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc xuất hiện trước mặt ngư dân Việt Nam

Posted by phamtayson trên 20/10/2019


Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-Ngày 19/10/2019: ngày thứ 110 ở khu vực Hải Dương Địa Chất 8

Posted by phamtayson trên 20/10/2019


Ngày 19/10/2019: ngày thứ 110 ở khu vực Hải Dương Địa Chất 8

Như vậy vào tầm 11h sáng ngày 19/10, sau khi tàu Hải Dương Địa Chất 8 hoàn thành đường khảo sát 4.3.12 vuông góc với bờ biển Việt Nam và cách bờ biển Mỹ Thắng ở Bình Định ở vĩ độ 14.3242 khoảng 80 hải lý, tàu đã bẻ mũi đổi hướng khảo sát theo trục bắc nam. Hiện giờ tàu đã xuống tới khu vực có vĩ tuyến 12,7146, cùng vĩ tuyến với Bãi biển Rạng phía ngoài vịnh Vân Phong và cách bãi biển tầm 71 hải lý.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-HẢI DƯƠNG 8 ĐÃ HOÀN TẤT NỬA CHIỀU DÀI ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 20

Posted by phamtayson trên 20/10/2019


HẢI DƯƠNG 8 ĐÃ HOÀN TẤT NỬA CHIỀU DÀI ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 20

Không có mô tả ảnh.

Sáng nay (20-10-2019), lúc 9.00 am (giờ VN), tầu HẢI DƯƠNG 8 đã hoàn tất nửa chiều dài đường khảo sát thứ 20.

HẢI DƯƠNG 8 hiện đang di chuyển với tốc độ 4-5 Knots. Đây là tốc độ HD 8 thường áp dụng khi tiến hành khảo sát địa chất trên biển.

Tầu VPNS Quang Trung vẫn túc trực tai cửa cảng Cam Ranh, sẵn sàng tham gia các cuộc đối đâu. Hiện nay tầu đã bật AIS, sau một vài ngày vừa qua đã tạm tắt AIS.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »