PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Hàng loạt nhà công sản, dự án giá trị của ông Phan Văn Anh Vũ bị điều tra

Posted by phamtayson trên 13/10/2017


Nhaquanly -11-10-2017

Cơ quan an ninh A92, Bộ Công an đã điều tra hàng loạt nhà công sản và các dự án giá trị của ông Phan Văn Anh Vũ.

Theo VTC

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: