PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM ĐI NỘP ĐƠN, ĐẾN ĐÂU CŨNG BỊ ĐUỔI

Posted by phamtayson trên 02/08/2017


Tễu

2-8-2017

https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/08/ed361-4ff39c33-8bb8-43d4-a7df-5d5323ad7fef.jpeg?w=366&h=207

Người dân Đồng Tâm:  TƯỜNG TRÌNH VIỆC ĐI NỘP ĐƠN 

Hôm nay, ngày 2/8/2017 bà con Đồng Tâm chúng tôi đi gửi Đơn Khiếu Nại phản đối kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội:

1/ Lên số 22 Hùng Vương là Uỷ ban thường vụ Quốc hội trung ương nhưng người ta không cho vào và nói ở đây không tiếp dân và họ chỉ bà con về số 1 Ngô Thì Nhậm, Ban tiếp dân trung ương đảng;

2/ Lên số 1 Hoàng Hoa Thám, chỗ Văn phòng Chính phủ họ cũng giới thiệu bà con về số 1 Ngô Thị Nhậm;

3/ Sau đó chúng tôi lại về số 2 Hùng Vương, quận Ba Đình HN là Văn phòng Chủ tịch nước họ cũng giới thiệu bà con về số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông;4/ Sau đó bà con tiếp tục lên Thanh tra Chính phủ, địa chỉ: Lô D29 phố Trần Thái Tông, Khu đô thị mới Yên Hoà, Cầu Giấy, HN. Họ cũng giới thiệu phải về số 1 Ngô Thì Nhậm gửi đơn rồi sau đó đơn được chuyển đi đâu thì họ sẽ báo cho công dân được biết;

5/ Cuối cùng chúng tôi về số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông là Trụ sở tiếp dân của trung ương đảng thì họ yêu cầu bà con chúng tôi phải có giấy ủy quyền của Ông Lê Đình Kình thì họ mới nhận. Sau đó bà Bùi Thị Nối cùng bà con lại tiếp tục vào gửi đơn. Bà Nối và bà con đi cùng cũng có chữ kí trong Đơn. Thì họ nói rằng: Phải mang đơn về số 20 Hoàng Diệu là Ban tiếp công dân của tp Hà Nội. Chúng tôi có nêu rõ: “Bây giờ, chúng tôi muốn gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước thì Ban tiếp công dân lại nói rằng: Cứ mang về số 20 Hoàng Diệu là có người tiếp.
Chúng tôi thấy rõ ràng họ cố tình không tiếp nhận đơn của công dân Xã Đồng Tâm.
Khi đến số 1 Ngô Thị Nhậm là Ban tiếp dân Trung ương đảng chúng tôi có ghi hình và ghi âm lại toàn bộ sự trốn tránh công dân không cho dân gửi đơn.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: