PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-DÂN ĐỒNG TÂM PHẢN ĐỐI KẾT LUẬN THANH TRA HÀ NỘI

Posted by phamtayson trên 02/08/2017


Tễu

 2-8-2017

TOÀN VĂN ĐƠN KHIẾU NẠI PHẢN ĐỐI KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BÀ CON ĐỒNG TÂM

Sáng nay, 2-8-2017, một số đại diện bà con Đồng Tâm đã ra Hà Nội để nộp Đơn Khiếu Nại phản đối nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội.
Đơn Khiếu nại gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Tất cả các văn phòng mà người dân Đồng Tâm đến sáng nay đều không nơi nào nhận đơn của người dân, cho thấy sự vô trách nhiệm, vô đạo đức của các cơ quan gọi là Trụ sở tiếp dân, ban tiếp dân của đảng, chính phủ, quốc hội, phủ chủ tịch, thanh tra chính phủ…
https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/08/12a47-2.jpg?w=554&h=739
https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/08/8975d-5.jpg?w=554&h=739
https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/08/e11e2-4.jpg?w=555&h=740
https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/08/8f26f-3.jpg?w=555&h=555
Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: