PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Tín đồ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO đã xuống đường biểu tình

Posted by phamtayson trên 24/04/2017


Nguyễn văn Trung Sơn FB

24-4-2017

Tính đồ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO đã xuống đường biểu tình và hô to khẩu hiệu “Đả đảo đảng công sản Việt Nam đàn áp tính đồ Phật Giáo Hòa Hảo”…

 

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: