Theo ghi nhận của PV, tại khu vực phường Mai Dịch gồm phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng có khoảng 40 cây đã chết khô, vỏ cây bong tróc rơi xuống đường, một số cây đổ ngổn ngang, bật gốc. Tại phố Trần Bình, 20 cây thì chỉ có 1 cây còn sống.

Hàng loạt cây xanh trên phố Trần Bình bị chết khô từ lâu.