Có một điều chắc chắn rằng, đội quân thường trực của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, với quân số khoảng 2,3 triệu người, ngân sách quân sự chiếm 120 tỷ đô la, và rất nhiều xe tăng nhền nhện. Nhưng có thể Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chưa chắc mạnh mẽ như bạn nghĩ đâu. Và đây là 10 lý do tại sao.

Lý do thứ 10
Đọc tiếp »