Theo ông Thiên, mỗi năm Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 50 tỉ USD và đang có xu hướng tăng lên. Trong đó, con số nhập siêu từ Trung Quốc theo thống kê chính thức khoảng 32 tỉ USD và lượng hàng hóa tuồn vào Việt Nam theo con đường nhập lậu trị giá khoảng 20 tỉ USD.
Đọc tiếp »