Người dân: Máy xúc chèn lên người dân ngăn cản thi công
Đọc tiếp »