Anh Trần Quang Thái đại diện công nhân cho biết, công ty Sunny Wide VN không có kế hoạch thưởng tết  cho công nhân. Tập thể đã gửi kiến nghị cho lãnh đạo công ty nhưng không thấy có hồi âm. Chúng tôi dừng việc để đòi quyền lợi đến hôm nay là ngày thứ ba. Lãnh đạo công ty có hứa sẽ chi trả lương tháng 13 ở mức bằng 70% lương tháng, nhưng cũng chỉ là hứa miệng chứ đến giờ vẫn chưa có văn bản chính thức nào.
Đọc tiếp »