PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Archive for Tháng Mười Hai 6th, 2014

-Tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Nguyễn thị Từ Huy – RFA

Tôi viết mấy dòng ngắn ngủi này, hôm nay, khi biết tin anh Nguyễn Quang Lập bị bắt.

Xin kể ra đây một chi tiết chỉ có anh Lập và tôi biết. Tôi nghĩ, bây giờ mọi người nên biết.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

-Thư của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Bộ Chính trị và BCH Trung ương

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Basam

H1 (2)Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Trước đây không lâu, trên mạng, tôi đã có một số kiến nghị về chẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII, không biết có đến được lãnh đạo không. GẦn đây có đồng chí trong Ban lãnh đạo khuyên tôi gửi trực tiếp cho Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Ngày 06/11/2014, tôi có gửi bản kiến nghị này bằng thư chuyển phát nhanh đến Ban chấp hành trưong ương và Bộ Chính trị. Đến nay đã gần một tháng mà không được hồi âm, nên tôi đưa lên mạng để các cấp ủy và các đảng viên biết.

Nguyễn Trọng Vĩnh

Kính thưa:

Ban chấp hành trung ương,

Bộ Chính trị,

Trước thềm Đại hội XII, tôi xin mạnh dạn đề đạt một số ý kiến sau đây để Ban chấp hành và Bộ Chính trị xem xét.

Chưa bao giờ tình hình đất nước ta thể hiện nhiều mặt tiêu cực, yếu kém như hiện nay.

Hàng vạn doanh nghiệp phá sản, công nhân viên mất việc làm, ngân sách mất nguồn thu, tham ô lãng phí khủng khiếp, tài nguyên mất nhiều mà thu được rất ít, tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ, thất thoát lớn, nợ xấu ngân hàng quá nhiều, nợ công cả trong nước, ngoài nước chồng chất đến mức nguy hiểm, kinh tế lệ thuộc nước ngoài, mọi mặt xã hội xuống cấp, tình hình sa sút nghiêm trọng, tụt hậu xa so với các nước xung quanh… Kết quả là tài nguyên phong phú mà dân nghèo nước yếu.

Thực trạng này do sự quản lý, điều hành kém cỏi của người đứng đầu Chính phủ, đồng thời cũng do đường lối của Đảng có sai lầm.

Thử nhìn lên phương Bắc để thấy sai lầm của ta.

Với đầu óc thực dụng và khá sáng suốt, khi ông Đặng Tiểu Bình phát biểu: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt” là ông ta đã từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ chủ nghĩa công sản, bắt tay với Mỹ và rẽ sang con đường khác, tuy vẫn nêu “Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Nhờ đường lối Đặng Tiểu Bình mà Trung Quốc phát triển vượt bậc, sau vài ba thập kỷ đã trở thành một cường quốc giàu mạnh.

Mới rồi trong thông cáo của Hội nghị trung ương IV khóa 18 lại xuất hiện đoạn “Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng ba đại diện làm nguyên tắc chỉ đạo…”. Đấy chỉ là để thỏa mãn phái bảo thủ và phái Giang Trạch Dân trên văn bản nhằm giữ đoàn kết, còn trên thực tế thì ông Tập Cận Bình chủ yếu vẫn làm theo lý luật Đặng Tiểu Bình. Cao hơn thế, tham vọng của ông Tập là thực hiện giấc mơ Trung Hoa, phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, xây dựng Trung Quốc thành một thứ Đế chế Trung Hoa mới, bá chủ thiên hạ.

Còn Việt Nam ta vẫn trung thành thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa như Liên Xô nên cũng như Cu Ba, Triều Tiên, đều nghèo; thậm chí, đến khi mô hình xã hội chủ nghĩa Đông Âu xụp đổ, Liên Xô tan rã mà ta vẫn cố níu xây dựng xã hội chủ nghĩa không theo mô hình tiêu chí, nguyên tắc nào, rất mơ hồ; vẫn chủ trương “Đất đai là sở hữu toàn dân”, thực tế là sở hữu của các cấp chính quyền, muốn bán thì bán, muốn chia chác cho nhau cũng được, muốn thu hồi thì thu hồi; nắm một loạt tập đoàn kinh tế nhà nước với ý tứ là thực hiện kinh tế Nhà nước làm chủ đạo, nhưng phần lớn các tập đoàn thua lỗ, thất thoát, kinh tế Nhà nước không chủ mà cũng chẳng đạo được.

Do đường lối sai lầm nên đất nước không phát triển được. Về công nghiệp, chủ yếu chỉ là gia công, lắp ráp… đến 2020 có lẽ cũng chưa thực hiện được công nghiệp hóa, chưa thực hiện được hiện đại hóa nông nghiệp. Về thương mại thì sản phẩm xuất, không đủ bù hàng hóa thiết bị máy móc phải nhập.

Thêm vào đó, bộ máy Nhà nước quá cồng kềnh, mỗi bộ rất nhiều thứ trưởng, rất nhiều cục vụ, cục vụ lại có nhiều phòng, đều có trưởng phó nên khối lượng biên chế phình rất to. Ngoài ra lại bao cấp các tổ chức quần chúng: Công, Nông, Thanh, Phụ,… con số cũng không nhỏ. Lẽ ra các đoàn thể phải tự thu, chi do đóng góp hội phí, đoàn phí của hội viên, đoàn viên. Vài năm lại đây, lại phong rất nhiều tướng. Tổng số người nhà nước phải chi lương rất lớn, khối lượng tiền vô cùng lớn, ngân sách nào chịu nổi, tiền thuế thu của dân biết đến bao nhiêu cho đủ.

Đề nghị Đảng suy nghĩ thay đổi đường lối, chủ trương, chính sách cho phù hợp. Trước nên thôi không nói “Theo chủ nghĩa Mác – Lênin” nữa vì “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại… tiến lên thế giới đại đồng” như Mác nêu lên là không hiện thực. Thực hiện chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp…” như Lênin chủ trương không phù hợp với nước ta, nó trái ngược với tư tưởng Hồ Chí Minh là “Đại đoàn kết dân tộc”.

Chỉ nên nêu “Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam” là đủ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã có cả cái gì đúng, thích hợp với Việt Nam của Mác, Lênin, cái gì là tiến bộ văn minh của thế giới, cái gì là hay là tốt của đạo Thiên chúa, đạo Phật, của Khổng tử, của Tôn Trung Sơn… và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Không đặt vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa mà chỉ nên nêu thực hiện: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như nghị quyết Đảng đã từng nêu là thích hợp, vì nói xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng theo mô hình nào, tiêu chí, nguyên tắc nào, nội dung là gì không rõ, thật là mơ hồ, chỉ nói để mà nói thôi.

Đề nghị Đảng thực hiện dân chủ trong Đảng cũng như đối với nhân dân, lắng nghe ý kiến của Đảng viên ở cơ sở, lắng nghe dư luận của nhân dân, lắng nghe và tiếp thụ ý kiến của các chuyên gia giỏi, của các nhà trí thức tâm huyết với sự tiến bộ của đất nước, có chủ trương, chính sách đúng phát triển nội lực để tiến lên, dần thoát khỏi sự lệ thuộc và chèn ép của nước ngoài. Như thế Đảng sẽ lấy lại được lòng tin của dân, dân theo là sức mạnh của Đảng.

 

Trong cấu tạo nhân sự của nhiệm kỳ mới, mong rằng không có tệ “mua quan bán chức” len vào, Đảng sẽ thể hiện tinh thần chí công vô tư, đặt lợi ích của nước của dân lên trên hết. Ban chấp hành trung ương mới phải bao gồm những Đảng viên ưu tú hơn cả trong Đảng, có lòng vì nước vì dân, không nên “chia phần” có đủ các tỉnh, thành, vùng, miền. Thành viên Bộ Chính trị phải là những Đảng viên xuất sắc hơn cả trong Ban chấp hành trung ương, cũng không phân chia vùng, miền vì Đảng là thống nhất, không phải là Đảng của ba mảng. Trong Bộ Chính trị cũng như trong Ban chấp hành, ai có khả năng phụ trách vị trí nào tốt nhất thì phân công đảm nhiệm chức vụ ấy, bất kể là người thuộc miền nào, đồng chí chủ trì phải là người có uy tín cao, có năng lực, có tinh thần độc lập tự chủ được nhân dân tin tưởng.

Trên đây là những ý kiến thẳng thắn, chân thành tôi đề xuất để Đảng xem xét, tôi không có lợi ích nào khác là muốn Đảng được dân tin, Tổ quốc giữ được độc lập, chủ quyền và tiến lên giàu mạnh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

Kính

Nguyễn Trọng Vĩnh

TB: Nhân đây, tôi đề nghị dừng khai thác Bauxit Tây Nguyên. Vì, mọi người đều biết càng lao vào càng lỗ. Xe tải 40 tấn hàng ngày cày nát đường vận chuyển tiền đâu mà sửa và xây lại cho được. Những hồ bùn đỏ trên cao nguyên ai biết được lúc nào sẽ gieo thảm họa cho hàng triệu đồng bào miền Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu nắng mưa bất thường khó lường. Có ý kiến nói chế biến bùn đỏ sẽ thu được sắt; thử tính tốn bao nhiêu tiền điện mới ra được 1 cân sắt.

     Theo đuổi đến cùng dự án có thể mất không mỏ bauxit, môi trường Tây Nguyên bị phá nát mà Nhà nước không thu được gì.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 6: Thượng hiền

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Basam

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 6: Thượng hiền.

Nguyễn Tiến Dân

05-12-2014

THƯỢNG HIỀN 

Các thế lực thù địch và phản động” của chính quyền, ở đâu và lúc nào, cũng có. Chúng, có thể, là lũ thù trong. Chúng, có thể, là bọn giặc ngoài. Trong 2 loại ấy, lũ thù trong, ngàn lần nguy hiểm và độc hại hơn, so với bọn giặc ngoài. Bởi, lũ thù trong, thường không dễ nhận diện. Chính chúng, là kẻ thù trực tiếp và hết sức nguy hiểm, cho Dân – cho Nước. Nhưng, chúng thường đem cái danh “thù trong” ấy, mà đổ vấy cho người khác. Chúng, ở sát nách ta. Hàng ngày, âm ỉ phá nát Đất nước. Nhưng, không bao giờ, tự nhận, mình là thủ phạm.  Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

***TIN NGÀY 6/12/2014 -Thứ Bảy.

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Chính trị – Xã hội

Nóng – 15h: nhà văn Nguyễn Quang Lập bị xét nhà và bị công an dẫn đi. Facebooker Trương Huy San: “Nguyễn Quang Lập vừa bị ANĐT đưa đi lúc 2:00 hôm nay, 6-12-2014; cuộc khám xét bắt đầu lúc 9:00 sáng nay“. – QUÁ SỐC: NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP CHỦ BLOG QUÊ CHOA BỊ BẮT (Tu Zo).  Chưa có lệnh khởi tố hay lệnh bắt khẩn cấp, cũng không thấy bị “quần chúng tố giác”, hy vọng nhà văn Nguyễn Quang Lập sẽ được thả ra sau khi an ninh “làm việc” xong.

Nguyễn Quang Lập      vừa bị ANĐT đưa đi lúc 2:00 hôm nay, 6-12-2014; cuộc khám xét bắt đầu lúc 9:00 sáng nay.-(Trương huy San FB- Huy Đức)

1 giờ trước :AN chỉ mang đi máy tính, và một số bài viết, đoạn chat… in ra; họ để lại Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa của Kornai Janos và Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình của Trần Vàng Sao. Chưa thấy lệnh khởi tố, vợ anh, chị Hồ Thị Hồng nói: “Anh Nguyễn Quang Lập dặn, yên tâm, nếu sau 9 ngày không thấy về thì chắc khoảng 3 năm”.===>>>

Trung Quốc sẽ chiếm trọn Trường Sa: Tư lệnh KQ Ấn Độ -(RFA)   —   VN khen Mỹ về nghị quyết tranh chấp biển  -(BBC)

Chuyên gia Mỹ bàn cách để Trung Quốc phải trả giá hơn ở Biển Đông   – (GDVN)

Indonesia bắt và đánh chìm ba tàu cá Việt Nam   -(RFI)   —  Indonesia đánh đắm ba tàu VN để cảnh cáo  -(BBC)

Tàu nào vận chuyển Kilo HQ-184 Hải Phòng về Việt Nam?    -(ĐV)

Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng tử?  -(BBC)   —  Bi Kịch Cộng sản – Bi kịch Hồng Lê Thọ  -(RFA) Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

-Kỹ thuật khai thác dầu trên thế giới

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Kính Hòa, phóng viên RFA

2014-12-05

063_480337043.jpg

Khai thác dầu tại Monterey Shale, California với kỹ thuật fracking hôm 24/3/2014.  AFP photo

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Việc đổi mới công nghệ khai thác dầu đã làm cho Hoa kỳ trở thành một cường quốc dầu mỏ hùng mạnh. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến kinh tế và cả chính trị thế giới.

Đột phá trong kỹ thuật khai thác
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

-Công văn liên tịch (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án) của thành phố Tuy Hoà nhằm mục đích gì?

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


 Boxitvn

Cựu chiến binh – Luật sư Cao Xuân Bái (Đoàn LS TP HCM)

Sáng nay (05/12/2014) một loạt các báo in, báo mạng đồng loạt đưa tin: Ba cơ quan tiến hành tố tụng của TP Tuy Hòa gửi công văn liên tịch đến Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên “đòi” xử lý kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, người “bảo vệ linh hồn” của anh Ngô Thanh Kiều. Mặc dù chưa trực tiếp đọc được toàn văn cái công văn kia, nhưng chỉ lướt qua vài “trích đoạn” mà các báo đã đăng tải, tôi thực sự mắc cười, và rồi cười vãi cả… bọt mép !

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Sai phạm về tố tụng trong vụ án “Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


 Boxitvn

Hoàng Xuân Phú

Ngày 5/5/2014 Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, chính thức mở đầu một vụ án mắc nhiều sai phạm về tố tụng. Mấy vi phạm thủ tục tố tụng đã được trình bày trong Kiến nghị đình chỉ vụ án, được bà Lê Thị Minh Hà (vợ ông Nguyễn Hữu Vinh) gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vào ngày 21/11/2014. Sai phạm mới nhất bị vạch trần trong Đơn tố cáo của Luật sư Hà Huy Sơn gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 01/12/2014, về việc Đại tá Giám thị Trại tạm giam B14 Đoàn Văn Tình cản trở quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Bi Kịch Cộng sản – Bi kịch Hồng Lê Thọ

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


Kính Hòa, phóng viên RFA

2014-12-05

000_Hkg10115951.jpg

Học sinh tiểu học xếp hàng vào thăm Bảo tàng Quân đội tại Hà Nội vào ngày 07 tháng 11 năm 2014, dưới những tấm áp phích tuyên truyền. AFP photo

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Hải được hoãn lại.

Dòng tin này được hàng triệu người Việt nam vui mừng đón nhận vào ngày 4/12/2014. Trước đó nhà báo Huy Đức viết trên trang FB của mình một bài mang tựa đề Cần phải cứu một nền tư pháp, sau gần một tuần lễ công luận đưa vụ án có nhiều nghi vấn này ra bàn luận. Một vụ án mà tang vật được công khai mua từ chợ về để minh họa, dấu vân tay cũng không phải của người bị kêu án.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Trung Quốc : Cựu trưởng thôn nhưng sở hữu 132 căn hộ ở Thượng Hải

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


media
Giá nhà ở Thượng Hải đắt hàng thứ nhì Trung Quốc, chỉ sau Bắc Kinh – REUTERS /Aly Song

Hãng AFP trích dẫn Tân Hoa Xã vào hôm nay, 05/12/2014, cho biết : Một cựu trưởng làng có trong tay đến 132 căn hộ tại Thượng Hải. Sự vụ bị khám phá trong một cuộc điều tra tham nhũng.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Tiền lương Việt Nam vẫn thấp trong khu vực

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


BBC

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mức lương trung bình của Việt Nam vẫn ở ngưỡng thấp trong khu vực ASEAN, đạt 3,8 triệu đồng (181 đôla Mỹ).

Số tiền này, tính ở năm 2012, cao hơn Lào, Campuchia, Indonesia nhưng chỉ bằng một nửa so với Thái Lan, một phần ba của Malaysia và một phần 20 của Singapore.

Xét trong bối cảnh toàn cầu, mức tăng lương ở khu vực châu Á có xu hướng vượt trội, đạt 6% một năm, so với con số 2% của thế giới vào năm 2013 trong báo cáo của ILO.

Dù vậy, tổ chức này cho rằng một phần ba tổng số người lao động ở khu vực này vẫn không thể vượt qua ngưỡng thu nhập diện nghèo 2 đôla Mỹ một ngày.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

-Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng tử?

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


BBC

Viện Khổng tử của Trung Quốc

Trung Quốc đã triển khai được trên 450 Viện Khổng tử trên 100 quốc gia, theo chuyên gia.

Việt Nam cần ‘thận trọng, cảnh giác’ với các ‘ý đồ, mục đích’ trong chiến lược kết hợp ‘sức mạnh cứng’ với ‘sức mạnh mềm’ của Trung Quốc qua các dự án như ‘Học viện Khổng tử’, theo ý kiến nhà nghiên cứu văn hóa và chính sách văn hóa từ trong nước.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược của mình, Trung Quốc không ngần ngại kết hợp hai loại này, mà ý đồ cho thấy khá rõ qua mạng lưới các Viện Khổng tử mở ra trên hàng trăm quốc gia, đó là nhận xét của Giáo sư Trần Ngọc Thêm từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

-Tham nhũng ở VN: Chuột đã béo tới đâu?

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


BBC

Các lãnh đạo Việt Nam khẳng định quyết tâm chống tham nhũng

Dù đã có một số tiến bộ đáng kể ở một số khu vực, chính quyền Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để thuyết phục người dân rằng chiến dịch chống tham nhũng đang mang lại hiệu quả.

Nhận định trên được Đại sứ Anh quốc, ông Giles Lever, đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua email với BBC ngày 4/12.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Indonesia đánh đắm ba tàu VN để cảnh cáo

Posted by phamtayson trên 06/12/2014


BBC

Indonesia đánh đắm ba tàu cá không có người của Việt Nam hôm 5/12, theo hải quân Indonesia.

Đây là biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt phi pháp, theo lời chính phủ.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »