Ngày 10/7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2012-2017 Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức tại Hà Nội.
Đọc tiếp »